Groen

Wat betekent Groen?
Groen is de inspiratie van Groen Maatwerk. Innovatie kan allerlei aanleidingen hebben. Hierbij heeft elke organisatie tegenwoordig in ieder geval te maken met de volgende twee uitdagingen: de economische crisis en de afbraak van het milieu. Een gezonde economie en een gezond milieu dragen bij tot een betere levenskwaliteit. Groen houdt meer in dan alleen milieutechniek, namelijk continuïteit van ons milieu en onze samenleving samen! Daarvoor moeten we economie met ecologie verbinden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Duurzaamheid betekent koppelen van streven naar continuïteit van milieu en samenleving met streven naar winstgevendheid. Dit is de boodschap van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Combineren van economie en ecologie is niet slechts een uitdaging voor regeringen en internationale conferenties, maar voor elke organisatie! Om te kunnen bijdragen aan duurzaamheid moeten organisaties zelf economisch goed blijven renderen. Milieubehoud is daarom gebaat bij duurzaam kwaliteitsbeleid.

  • Rendement handhaven (korte termijn).
    Organisaties moeten kosten besparen als het rendement terugloopt. Zij kunnen het personeel hierbij motiveren door samen te zoeken naar milieuvriendelijke oplossingen, zoals besparing op energie of recycling.

  • Rendement verhogen (lange termijn).
    Organisaties moeten investeren in antwoorden op de uitdagingen voor de toekomst als zij hun rendement willen verhogen. Zij kunnen daarbij zorgen voor een goede verbinding tussen economie en ecologie door het inhoudelijke beleid en het financiële beleid steeds goed op elkaar af te stemmen. Zodoende kunnen organisaties bij duurzaam kwaliteitsbeleid steeds de haalbaarheid in de gaten houden.